Finské domy

Tajemstvím finských domů je dřevo z polární červené borovice. Tento strom roste v pásu širokém zhruba 100 km nad a pod polárním kruhem. Extrémní klimatické podmínky způsobily, že patří mezi nejhouževnatější a nejtrvanlivější měkké dřeviny. Má vynikající tepelně technické vlastnosti, vysokou objemovou stálost při sesychání, trvanlivost danou vysokým obsahem živice, příjemnou barvu, texturu a vůni. Struktura dřeva severské borovice má vlastnosti vyvažující teplo a vlhkost. Zaručuje, že relativní vlhkost domu se pohybuje v optimálním rozmezí mezi 30 – 55 %. Odchylky od tohoto rozmezí relativní vlhkosti vzduchu zvyšují obsah prachu, virů a bakterií.

Úspěch finských domů podtrhuje kvalitní architektonické ztvárnění, dlouhá tradice výroby, vynikající řemeslné zpracování a vysoká úroveň detailů, jejichž výsledkem je mimořádně kvalitní prostor pro bydlení. Zvláštní důraz je kladen na interier, který je založen na kvalitním severském designu v symbioze s dřevěnou srubovou konstrukcí.

Finské domy jsou spolehlivě utěsněné těsnícími profily proti vniknutí vzduchu a vlhka. Mají propracovaný systém rohových styků, ostění okenních a dveřních otvůrů a všech uzlových detailů. Konstrukční systémy jsou dlouhodobě odzkoušené a ověřené praxí.Tím vším dosahují finské domy až třikrát menší spotřeby energie než domy v ČR i když v severských zemích je zima delší a podstatně chladnější.

Více o struktuře finských domů.

Nabídka finských domů